Sønderho Havn

- en naturhavn i Nationalpark Vadehavet

Bliv medlem

Enhver person over 18 år kan blive medlem af foreningen.

Det årlige kontingent per husstand er 150 kr. Beløbet bedes overført til forenings bankkonto i Fanø Sparekasse, registreringsnummer 9684, kontonummer 0000151211.


Medlemmer får tilsendt foreningens elektroniske nyhedsbrev.


Send en e-mail med dit navn, adresse og e-mail til info@sonderhohavn.dk

Tegn havneaktier

For at skaffe penge til forundersøgelserne for Sønderho Havn har foreningen solgt "havneaktier" til vore medlemmer. Vi solgte 50 aktier a 1000 kr, hvorefter Fanø Sparekasse doblede beløbet op!


Forundersøgelserne er nu afsluttet med positivt resultat: Kystdirektoratet gav i 2017 tilladelse til projektet.


Sønderho Havn har ingen fysiske anlæg. Derfor er der ingen materiel værdi af havneaktierne, der kan ikke omsættes på Børsen i København da. Men på "Børsen" i Sønderho kan du opleve havnens rekreative værdi.


I forbindelse med forundersøgelserne har vi beregnet den rekreative værdi. Når sejlrenden er uddybet, vil der årligt skabes en rekreativ værdi på 825 000 kr, fordi der igen bliver adgang til Vadehavet. Man vil på en skånsom måde fra båd kunne iagttage det enestående fugleliv, der er omkring Keldsand og Trinden, langs Slagters Lo og opleve Vadehavet gennem Lundvig Løb og Knudedyb.   


Du kan stadig købe en smukt udformet havneaktie til 1000 kr og få ejerskab til den rekreative værdi af Sønderho Havn. Send en e-mail til info@sonderhohavn.dk med oplysning om hvilket navn, der skal stå på aktiedokumentet. Pengene vil blive lagt til side til vedligeholdelse af havnen.  

Sønderho Havn Støtteforening, c/o Mogens Vestergaard, 6720 Fanø. Kontakt: info@sonderhohavn.dk 

CVR 31640768. Bank: Fanø Sparekasse, regnr 9684, kontonummer 0000151211.